ประสบการณ์

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบ
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนชัย 2536
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 2543
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 2545
สัมฤทธิ์บัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2548
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2553

ประสบการณ์ทำงาน
2545 – 2548

■การตรวจสอบระบบข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
■การบริการกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์ (Cyber Law)
■การบริการกฎหมาย พรบ.ลิขสิทธิ์
■การทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์
■ให้บริการให้คำปรึกษาการวางระบบเครือข่าย
■การบริการ Maintenance Hardware, Software, People ware
■Technical Support
■การวางระบบสำนักงานอัตโนมัติ
■การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
■การพัฒนาและติดตั้งระบบ Web Server , Mail Server , File Server
■การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายใช้สายและเครือข่ายไร้สาย
พฤษภาคม 2548 – พฤศจิกายน 2548

■ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน300 เครื่อง
■ดูแลเครื่อง Server  จำนวน4 เครื่อง
■บริการผู้ใช้ ครู 80 คน นักเรียน 2000 คน
■ทำเว็บไซต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
■วางโครงสร้างระบบเครือข่ายพื้นฐานโดยใช้ความเร็วสูงกิกกาบิต 1000 Mbps
■วางโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย
■ติดตั้งระบบ Server ด้วย Linux OS และ Windows Server
พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน

■ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน100 เครื่อง
■ดูแลเครื่อง Server  จำนวน5 เครื่อง
■บริการผู้ใช้ ครู 25 คน นักเรียน 500 คน
■ทำเว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) http://www.thairath12.net
■ทำเว็บไซต์ เว็บแอพลิเคชั่น ด้วย PHP
■การจัดระบบการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Authentication module)
■การพัฒนาและนำระบบบริหารสถานศึกษา (Management Information System) มาใช้
■ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
■การประสานงานระบบไอทีกับกระทรวง ศึกษาธิการ
■การทำงานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับบริษัท CAT Telecom จำกัด
■การนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในระบบการศึกษา
■การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายใช้สายและเครือข่ายไร้สาย
■การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์กร
■การบริการที่ปรึกษาทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
■การนำระบบ Linux SIS ซึ่งพัฒนาโดย Nectec  เข้ามาใช้ในหน่วยงานการศึกษา
■นำระบบ เว็บแอพลิเคชั่นเข้ามาใช้ในองค์กร (Google Apps) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
■การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านไอทีแก่บุคลากร

4 ความเห็น

4 thoughts on “ประสบการณ์

  1. เชาวลิต

    ขอปรบมือให้ครับเก่งมาก ๆ

  2. คักแต้ๆ ครูอั้ม 🙂

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .