Posts Tagged With: หลักสูตร

หลักสูตรอาเซียนศึกษา ป.3 รร.ด่านแม่คำมัน


Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,,,, | ใส่ความเห็น

หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อไอซีที


 

แหล่งที่มา  http://www.inetfoundation.or.th/

Categories: กิจกรรมการเรียนการสอน, ความรู้ | ป้ายกำกับ: ,, | 2 ความเห็น

หลักสูตรอาเซียนศึกษา ป.1 รร.ด่านแม่คำมัน


Categories: อาเซียน | ป้ายกำกับ: ,,, | 5 ความเห็น

หลักสูตรอบรมแท๊บเล็ตสำหรับ ผอCategories: กิจกรรมการเรียนการสอน, อบรมสัมมนา, แท๊ปเลต | ป้ายกำกับ: ,,, | ใส่ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.