Posts Tagged With: สพป.กระบี่

สพป.กระบี่ ส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร ล๊อตแรกจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง


พป.กระบี่ ส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร ล๊อตแรกจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง

      
      
 

สพป.กระบี่ ส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร ล๊อตแรกจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพร้อมครูหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์และการใช้แท๊บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐ และสถานศึกษาเอกชนตามที่ได้รับจัดสรร เพื่อมอบแก่นักเรียนชั้นป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กล่าวคือ สถานศึกษาภาครัฐ จำนวน ๒,๘๘๐ เครื่อง จัดสรรให้ ๓๕ โรงเรียน เป็นจำนวน ๒,๗๕๕ เครื่อง ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ๑๑ แห่ง จำนวน ๑,๒๙๖ เครื่อง แต่ทั้งนี้ สพฐ.ให้สำรองไว้ ๙๖ เครื่อง สำหรับการจัดอบรมครูและอีก ๒๙ เครื่อง สำรองไว้เปลี่ยนสำหรับกรณีเครื่องแท๊บเล็ตที่แจกจ่ายแก่โรงเรียนใช้งานไม่ได้ ส่วนโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรอีกจำนวนหนึ่งต้องคอยการจัดสรรล๊อตที่สองจากส่วนกลางต่อไป โดย สพฐ.คาดว่าจะได้รับการจัดสรรครบทั้งหมดภายในภาคเรียนนี้
นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวว่า ให้โรงเรียนนำแท๊บเล็ตที่ได้รับจัดสรรลงทะเบียน Serial Number ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและครุภัณฑ์ และต้องกลับไปประชุมและทำข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียนที่เด็กจะต้องนำแท็บแล็ตพีซีติดตัวกลับไปบ้าน หรือตามข้อตกลง และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากสิ่งที่จะได้เรียนรู้ จากเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ จากการใช้แท๊บเล็ต ซึ่งจะมีบทเรียน โปรแกรมการเรียน สื่อมัลติมีเดีย และอื่นๆ และในเบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จะจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้แท๊บแล็ต เพื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์หน้า จำนวน ๕ วัน เพื่อให้สามารถใช้บทเรียน โปรแกรมต่างๆ ส่วนปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณหรืออินเตอร์เนตก็จะมีการขอขยายซึ่งทางโรงเรียนเร่งดำเนินการแล้ว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จะดูแลให้ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมอยู่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

Categories: แท๊ปเลต | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

คาราวานแท๊บเล็ดพีซี เพื่อการศึกษาไทยแก่นักเรียนชั้นป.๑ ส่งถึง สพป.กระบี่


     

คาราวานแท๊บเล็ดพีซี เพื่อการศึกษาไทยแก่นักเรียนชั้นป.๑ ส่งถึง สพป.กระบี่ พร้อมมอบโรงเรียนในสังกัด ล๊อตแรกจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง :
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รถคาราวานแท๊บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนชั้นป.๑ โครงการ One Tablet Per Child ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ได้มาถึงจังหวัดกระบี่ โดยบริษัทพัสดุภัณฑ์ไทยจำกัดได้ส่งมอบแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ล๊อตแรกจำนวน ๒๖๑ กล่องจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง
โดยนายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งแท๊บเล็ตได้บรรจุในกล่องกระดาษมีรหัสแปะติดไว้ที่กล่องบรรจุกล่องละ ๑๖ เครื่อง จำนวน ๒๖๑ กล่อง อยู่ใสสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์เบื้องต้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจรับจำนวนกล่องถูกต้องแล้วได้มีการจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้และปลอดภัยเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในวันต่อไป

Categories: แท๊ปเลต | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.