1.Tablet ป.1 สาธิตการใช้งาน

2 ความเห็น

2 thoughts on “1.Tablet ป.1 สาธิตการใช้งาน

  1. ตัวแท๊บเล็ต มีซองให้ครับ แต่ส่วนอื่น ๆ โรงเรียนต้องจัดหาเองครับ

  2. ภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์

    ดูแล้วน่าจะใช้งานไม่สะดวก ไม่มีฐานให้วางตั้งหรือไงคะ แบบนี้โอกาสที่จะหลุดมือตกพื้นน่าจะสูงนะ

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .