ความรู้

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา ป.1


Categories: อาเซียน | ป้ายกำกับ: ,,,, | ใส่ความเห็น

Active Directory stepbystep (คู่มือภาษาไทย)


Categories: ความรู้, เอกสาร, Server, Software | ป้ายกำกับ: ,,, | ใส่ความเห็น

Cloud Storage (ต้อง)จำเป็น ในวันที่เราไม่ได้นึกถึง


ในช่วงที่ผ่านมา เจอกรณีหลายกรณี เช่น โน็ตบุ๊ตเจ๊ง บุ๊ตไม่ขึ้น , External Harddisk เสียแบบไม่รู้ตัว  (โดยส่วนตัวเคยเจอเรื่องนี้มาหลายครั้ง แต่ยังไม่เตรียมพร้อม 555)

-อุปกรณ์เสียไม่เท่าไหร่ ถ้าอยู่ในประกันเอาไปเคลมได้ ถ้าหมดประกันก็ซื้อใหม่

-ข้อมูลหายหมด จะไปเอาที่ไหนจากใคร (ร้องไห้อย่างเดียว)

 

โดยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มีหลายที่ยกตัวอย่าง

-Google Drive บริการของ google   (https://drive.google.com)

-https://www.dropbox.com

-https://www.box.net/

OneDrive ของ ไมโครซอร์ฟ  (https://onedrive.live.com/about/th-th/)

-https://www.mediafire.com/

-www.4shared.com/

แต่ละแห่งจะมีข้อดีข้อเสีย รายละเอียดปลีกย่อยต่างกันออกไป เช่น จำนวนพื้นที่ การฝากไฟล์ประเภทต่างๆ ขนาดไฟล์ แอพที่ใช้งานได้กับมือถือหรือแท๊ปเลต อยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหน (ก็สมัครใช้ทุกอันก็ไม่เสียหาย)

 บทสรุป … แฟรชไดร์ฟ  ฮาร์ดดิสพกพา โน็ตบุ๊ค ข้อมูลสำคัญเก็บไว้ที่ไหน มันก็หายได้หมด ไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่ที่ว่าเราสำรองไว้บ้างหรือยัง 

Cloud-storage1

 

Cloud Storage คืออะไร

หลายคน คงสงสัยว่า Cloud Storage คืออะไร อธิบายแบบง่ายๆ เลยก็คือ ที่เก็บข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์ออกได้อย่างสะดวก โดยต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำให้บริการของ Cloud Storage ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างการเติบโตของอุปกรณ์โมบายต่างๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สบายมากขึ้น

 

ประโยชน์ของการใช้งาน Cloud Storage

•   สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
•   สามารถเพิ่มขนาดจัดเก็บไฟล์ได้
•   คุ้มค่ามากกว่าการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บไฟล์อย่างพวกฮาร์ดดิสก์
•   ไม่มีความเสี่ยงกับในเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บไฟล์เสีย
•   ได้รับบริการเสริมต่างๆ เช่น การสำรองข้อมูล การรับประกันในกรณีข้อมูลสูญหาย เป็นต้น
ข้อเสียของการใช้งาน Cloud Storage

•   จำเป็นต้องใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น
•   ความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งอาจถูกแฮ็กข้อมูลได้
•   เสียค่าบริการ ในกรณีที่มีการฝากไฟล์เกินขนาดที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด

(แหล่งอ้างอิง : http://www.jib.co.th/web/index.php/news/readNews/17984/index.html)

 

 

 

Categories: ความรู้ | ป้ายกำกับ: ,,,,,,, | ใส่ความเห็น

ASEAN Beyond 2015 – รวยจนชีวิตคนอาเซียน


แหล่งที่มา : http://youtu.be/LRH0c6eLo3k และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

Categories: อาเซียน | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

“ที่สุดในโรงเรียน” สิ่งที่เด็กนักเรียน ชอบและไม่ชอบ


     โรงเรียนไม่ได้เพียงเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม และหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดและมุมมองของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน ในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติปีนี้  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง
“ที่สุดในโรงเรียน”   โดยเก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จำนวน 31 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,187 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 45.6 และเพศหญิงร้อยละ 54.4
             1. สิ่งที่นักเรียนชอบมากที่สุดในโรงเรียน ( 5 อันดับแรก)

ร้อยละ
สนามกีฬา เครื่องเล่น ออกกำลังกาย
15.5
เพื่อน
15.2
ห้องเรียน อาคารเรียน
14.6
สวน/สนามหญ้าของโรงเรียน
14.6
ห้องสมุด
7.8
             2. สิ่งที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุดในโรงเรียน ( 5 อันดับแรก)

ร้อยละ
ห้องน้ำ
30.0
นักเรียนหรือเพื่อนที่นิสัยไม่ดี ชอบทะเลาะกัน และสูบบุหรี่
12.0
ครูที่ดุโดยไม่มีเหตุผล และไม่ตรงเวลา
10.1
ฝุ่น ขยะ น้ำเสียในโรงเรียน
7.8
สภาพห้องเรียน อาคารเรียน
6.9
             3. วิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด (5 อันดับแรก)

ร้อยละ
วิชาคอมพิวเตอร์
เหตุผลที่ชอบเพราะ สนุก เข้าใจง่าย ได้เล่นเกม ได้ใช้
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
16.7
วิชาคณิตศาสตร์
เหตุผลที่ชอบเพราะ เรียนแล้วเข้าใจ สนุก ได้ฝึกสมอง
ไม่ต้องท่องจำ เป็นต้น
15.4
วิชาพลศึกษา
เหตุผลที่ชอบเพราะ ได้ออกกำลังกาย ได้เล่นกับเพื่อน
ไม่มีการบ้าน เป็นต้น
14.1
วิชาภาษาอังกฤษ
เหตุผลที่ชอบเพราะ สนุก ได้พูดภาษาอังกฤษ เป็นต้น
9.9
วิชาวิทยาศาสตร์
เหตุผลที่ชอบเพราะ ได้ทดลอง ครูสอนเข้าใจ เป็นต้น
9.5
             4. วิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียนมากที่สุด (5 อันดับแรก)

ร้อยละ
วิชาคณิตศาสตร์
เหตุผลที่ไม่ชอบเพราะ เข้าใจยาก ไม่สนุก การบ้านเยอะ
เป็นต้น
21.3
วิชาภาษาอังกฤษ
เหตุผลที่ไม่ชอบเพราะ น่าเบื่อ ไม่เข้าใจ พูดไม่ค่อยได้
ครูดุ เป็นต้น
20.3
วิชาภาษาไทย
เหตุผลที่ไม่ชอบเพราะ ไม่สนุก ไม่ชอบแต่งกลอน ครูดุ
ขี้บ่น เป็นต้น
11.0
วิชาสังคมศึกษา
เหตุผลที่ไม่ชอบเพราะ เครียด ต้องเขียนเยอะ ไม่ชอบ
ท่องจำ เป็นต้น
10.9
วิชาวิทยาศาสตร์
เหตุผลที่ไม่ชอบเพราะ ไม่ค่อยเข้าใจ ไม่ค่อยได้
เอามาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
8.8
             5. ลักษณะของครูที่นักเรียนชอบมากที่สุด (5 อันดับแรก)

ร้อยละ
ใจดี พูดเพราะ
36.9
พูดตลก สอนสนุก
29.6
มีเหตุผล เข้าใจเด็กนักเรียน
14.9
ตรงเวลา
5.3
สอนนอกตำราเรียน
2.5
             6. ลักษณะของครูที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุด (5 อันดับแรก)

ร้อยละ
ดุ เจ้าระเบียบ ทำโทษโดยไม่มีเหตุผล
31.7
พูดมาก ขี้บ่น พูดเรื่องส่วนตัว
26.5
สั่งงาน ให้การบ้านเยอะ
9.0
ไม่ตรงเวลา
6.9
ไม่ตั้งใจสอน
6.0
             7. กิจกรรมของโรงเรียนที่เด็กนักเรียนชอบและอยากเข้าร่วมมากที่สุด (5 อันดับแรก)

ร้อยละ
งานแข่งขันกีฬาสี
37.3
ทัศนศึกษา
15.4
งานเลี้ยงปีใหม่ในห้องเรียน
10.3
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
9.5
งานประจำปีของโรงเรียน
7.3
             8. กิจกรรมของโรงเรียนที่เด็กนักเรียนไม่ชอบและไม่อยากเข้าร่วมมากที่สุด (5 อันดับแรก)

ร้อยละ
งานพิธีกรรมทางศาสนา
17.6
เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมหน้าเสาธง
17.3
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
13.7
งานสัปดาห์วิชาการ
9.5
งานแข่งขันกีฬาสี
7.5
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
1. สิ่งที่ชอบมากที่สุดในโรงเรียน
2. สิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดในโรงเรียน
3. วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุด
4. วิชาที่ไม่ชอบเรียนมากที่สุด
5. ลักษณะของครู / อาจารย์ ที่ชอบมากที่สุด
6. ลักษณะของครู / อาจารย์ ที่ไม่ชอบมากที่สุด
7. กิจกรรมของโรงเรียนที่ชอบและอยากเข้าร่วมมากที่สุด
8. กิจกรรมของโรงเรียนที่ไม่ชอบและไม่อยากเข้าร่วมมากที่สุด
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นนอก เขตชั้นกลาง และเขตชั้นใน ที่เปิดสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 แห่ง เป็นโรงเรียนรัฐบาล 23 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 8 แห่ง
จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,187
คน เป็นเพศชายร้อยละ 45.6 และเพศหญิงร้อยละ 54.4
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 7 – 8 มกราคม 2552
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 มกราคม 2552

ที่มา   http://bangkokpoll.bu.ac.th

http://www.unigang.com/Article/12831

Categories: ความรู้ | ป้ายกำกับ: ,,, | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .