เทคนิคคิดเลขลัดได้คำตอบเร็ว


A1A2B1B2C1C2
D1D2E1E2F1F2
G1G2H1H2I1I2
JKLMNO1
Categories: สื่อ, แบบฝึก | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .