แจกฟรี PANDA INTERNET SECURITY 2012 ลิขสิทธิ์แท้ 1 ปี


 2012 genuine license free for 1 year.

 ร่วม   Panda Internet Security 2012

แจกฟรี PANDA INTERNET SECURITY 2012  ลิขสิทธิ์แท้ 1 ปี

มูลค่า 60 US$

กด Like แล้วคลิก

http://t.co/d1wPgdGS

 เพื่อลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดแท้สำหรับใส่โปรแกรมได้เลย

— ท่านที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับโค้ด ผ่านอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ (อาจจะอยู่ในอีเมล์ขยะ) —

 

เพียง 2 ขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์

เข้า Facebook

กดถูกใจ ตามภาพ

รับ Code ไปใช้ฟรี 1 ปี

PANDA
INTERNET SECURITY 2012

Maximum protection against all kinds of Internet threats.

PROTECTION FOR YOUR FAMILY.
Use the Internet with complete peace of mind. Protect against viruses,
online fraud, identity theft, unsolicited emails and cybercriminals.

Protect your identity while you are browsing

Protect your PC and your networks against viruses and other threats

Chat and use the mail without worrying about online fraud or spam

Back up your data in case you have problems with your PC

Why Panda?

Protect your family against Internet threats with Panda Internet Security 2012.

Panda Internet Security 2012 is the security suite that lets you use the Internet for everything, like shopping and banking online, with total peace of mind and without interruptions.

It protects you from viruses, hackers, online fraud, identity theft and other known and unknown threats.

It also keeps your inbox spam-free, and allows you to surf the Web privately and securely with the new Panda Safe Browser. Your children will navigate safely on the Internet with the improved Parental Control.

Enjoy maximum protection against all kinds of Internet threats with Panda Internet Security 2012.


Antivirus comparative review, February 2011
On-demand scanning speed test (MB/s, the higher the score, the better)

Security experts agree…

Panda Security outperforms competitors’ paid products in independent tests, leading in detection rate and scan speed. AV-Comparatives.org rated Panda Antivirus Pro as the fastest paid antivirus software.

Maximum Protection

The Panda Cloud Technology offers a new protection model based on a user community where everyone contributes. Your computer will always be updated and protected. Additionally, your PC won’t limit detection capabilities as Panda’s huge virus detection database is located on the Internet (Cloud).

Minimum Impact

Panda Internet Security 2012 dramatically reduces resource consumption as the malware database is on the cloud, not in your PC. Also, its lightweight protection minimizes performance impact.

Easy to use

Its intuitive interface is perfect for all types of users. Access all the information that you need with just one click.

To purchase multiple licenses of this solution including telephone tech support, please click here.

Features

Since 1990 the research laboratory of Panda Security, has been working on malware detection and classification in both user and business environments. New for 2012, Panda Internet Security 2012 includes the following features and improvements to best protect your online world:

IMPROVED! Protection against all types of viruses and threats

Immediate Protection against all types of known and unknown threats thanks to the knowledge gathered from the Panda Community.

Protection against all types of viruses and threats

IMPROVED! Collective Intelligence

A new threat is identified and in a matter of seconds all Panda Security’s customers worldwide are protected.

Collective Intelligence

Virtual Keyboard

Enter your password in a safe way thanks to the Virtual Keyboard.

Virtual Keyboard

NEW! Remote PC Access

Wherever you are, access your home or office computer thanks to the Remote PC Access.

Acceso remoto

Tech Support via email and Web

Complete Services: Technical assistance and support through by e-mail and web, 24 hours a day, 365 days a year.

Tech Support via email and Web

Tech Support Forum

Join our community of experts to help resolve your questions in real-time.

Tech Support Forum

Live up-to-the-minute updates

Combined Collective Intelligence and traditional signature updates protects you against the newest and most dangerous threats with minimum bandwidth usage.

Live up-to-the-minute updates

IMPROVED! Online Backup

Access your data from anywhere through the 2GB Online Backup.

Online Backup

SOS Virus

This rapid response service lets you submit suspicious files directly to PandaLabs’ engineers.

Live up-to-the-minute updates

IMPROVED! Personal Firewall

Firewall with WiFi security that blocks intruders and hackers, even in your wireless network.

Personal Firewall

IMPROVED! Panda USB Vaccine

Panda USB Vaccine protects your PC and USB drive from infection.

Panda USB Vaccine

PLUS! Panda Safe Browser (Sandboxing)

Suspecting that a web is dangerous? Access it without risk through the Save Browser (sandboxing).

Panda Safe Browser

Multimedia/Gaming Mode

Enjoy the multimedia world and play without interruptions! Your antivirus keeps watch without interfering with you.

Modo multimedia/juego

Home Network Manager

Check the security status of your home computers the new Home Network Manager.

Gestor de red doméstica

IMPROVED! Panda SafeCD

Clean all types of malware from your computer if you cannot start Windows.

Panda SafeCD

Anti-Spam Protection

Anti-spam filter that maintains your inbox free from spam.

Anti-Spam Protection

IMPROVED! Parental Control

Let your children surf through the Internet avoiding inappropriate content thanks to the improved Parental Control.

Parental Control

Identity Protect

Confidential information filter that protects your personal data.

Identity Protect

Backup & Restore

Save and restore your important files with Backup & Restore and avoid accidental loss.

Backup & Restore

To purchase multiple licenses of this solution including telephone tech support, please click here.

Operating System
 • Windows 7 (32-bits and 64-bits)
 • Windows Vista (32-bits and 64-bits)
 • Windows XP (32-bits)
windows 7 windows XP windows vista
Technical Requirements
 • Processor: Pentium 300 MHZ or faster
 • RAM:
  128 MB without TruPrevent
  512 MB with TruPrevent (1 GB recommended)
 • Hard Disk: 275 MB free space
 • MS Internet Explorer 6.0 or higher
 • • CD-ROM drive
Supported Browsers
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 or above
 • Mozilla Firefox 2 or above
 • Google Chrome

To purchase multiple licenses of this solution including telephone tech support, please click here.

—-
ราคาปกติ

คู่มือการติดตั้ง

http://www.advicebkk.com/panda/docs/Panda-Internet-Security-2012-User-Guide.pdf

Internet Security 2012
User Guide
More Information at http://www.advice.co.th/panda
Panda Internet Security 2012
ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากภัยคุกคามต่างๆทั้ง virus, spyware, malware, online fraud,
identity theft, unsolicited emails และ cybercriminals ช่วยให้คุณทำ างานและท่องไปในโลก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายใจ ด้วยคุณสมบัติของโปรแกรมดังต่อไปนี้

 •  Personal Firewallระบบ Firewall ส่วนตัว ป้องกันผู้บุกรุกและแฮกเกอร์
 •  Panda USB Vaccineป้องกันการติดไวรัสให้กับ PC และ Flash drive
 •  Panda Safe Browser Sandboxing เข้าเว็บที่น่าสงสัย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
 •  Multimedia/Gaming Mode ระบบการทำางานที่ไม่รบกวนการเล่นเกมส์และระบบmulti media ต่างๆ
 •  Home Network Manager ระบบความปลอดภัยสำาหรับเครือข่ายภายในบ้าน
 •  Panda SafeCD กำาจัด malware ทุกชนิด ในกรณีที่คุณไม่สามารถบูธ Windows ได้
 •  Anti-Spam Protection กำาจัดอีเมลขยะ ออกจาก Inbox
 •  Parental Control ป้องกันเด็กๆจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในอิเทอร์เน็ต
 •  Identity Protect ปกป้องข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำาคัญต่างๆไม่ให้ผู้อื่นรู้
 •  Backup & Restore พิทักษ์ไฟล์สำาคัญของคุณให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล
 • สำาคัญไปอย่างไม่คาดคิด
 • Online Backup เข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทุกหนแห่ง ด้วยแหล่งสำารองข้อมูลออนไลน์
 • ขนาด 2 GB
 • Remote PC Access เข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ออฟิศของคุณได้จากทุกแห่งหน

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
คุณสมบัติขั้นต่ำาของเครื่องที่จะลงโปรแกรม Panda Internet Security
Operating System :

Windows 7(32-bit & 64-bit)
Windows Vista (32-bit & 64-bit) Windows XP (32-bit)
Processor :

Pentium 300 MHz or faster
RAM :

128 MB without TruPrevent 512 MB with TruPrevent (1GB recommended)
Hard Disk :

275 MB free space
Browser :

MS Internet Explorer 6.0 or higher
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Panda Internet Security
ถอดถอนโปรแกรม Antivirus ตัวอื่น (Uninstallation)
ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ตัวอื่นอยู่ในเครื่อง คุณจำาเป็นต้องถอดโปรแกรมนั้นออก
ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรม Panda Internet Security ได้

การถอดโปรแกรมออก ให้ทำาตามขั้นตอนดังนี้

 1.  คลิกปุ่ม Windows Start แล้วเลือก Control Panel
 2.  ดับเบิลคลิกที่ Programs and features สำาหรับ Windows 7 หรือ Windows Vista
 3. (หรือที่ Add or Remove programs สำาหรับ Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า)
 4.  เลือกโปรแกรมที่ต้องการถอดออก แล้วคลิก Uninstall สำาหรับ Windows 7 หรือ
 5. Windows Vista (หรือ Remove สำาหรับ Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า)
 6.  ทำาตามขั้นตอนการถอดถอนโปรแกรม แล้ว Restart เครื่องใหม่
 7. กดปุ่ม Uninstall เพื่อถอด
 8. โปรแกรมที่มีปัญหาออก
 9. โปรแกรมแจ้งเตือนว่ามี
 10. โปรแกรม Antivirus ตัวอื่น
 11. ติดตั้งอยู่ ต้อง Uninstall ออกก่อน

การติดตั้งโปรแกรม Panda Internet Security
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำาตามขั้นตอนดังนี้

 1.  ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
 2.  เลือกภาษา English แล้วคลิก OK
 3.  คลิก Next เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
 4. ในหน้าต่าง License Agreement ให้คลิก Yes เพื่อยอมรับข้อตกลงตามปกติ
 5. ในหน้าต่าง Type of installation ให้เลือก Typical installation (recommended) แล้ว
 6. ระบบกำาลังติดตั้งโปรแกรม
 7. ในหน้าต่าง Collaboration agreement เลือกการอนุญาตส่งข้อมูลไวรัสให้ Panda ตามต้องการ แล้วคลิก Next
 8. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Yes, I want to restart my computer now. แล้วคลิก Finish เพื่อ Restart เครื่องใหม่

การเปิดใช้โปรแกรม (Activation)
คุณจะสามารถใช้โปรแกรมได้ตามปกติ 30 วัน หลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้งานต่อได้ นอกจาก
จะมีการเปิดใช้โปรแกรม (Activation) ด้วย Activation Code ที่ถูกต้อง เพื่อให้มีการอัพเดท
ข้อมูลไวรัสโดยอัตโนมัติทุกวัน ทำาให้จะสามารถป้องกันไวรัสชนิดใหม่ๆได้ตลอดเวลา การ
Activate เป็นแบบ Online คุณจำาเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Internet ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่อไป
เมื่อคุณได้รับ Activation Code และติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดับเบิลคลิกไอคอน Panda ที่แถบ Taskbar ด้านล่างของ Windows
 2. ที่มุมขวาของหน้าต่าง Panda Internet Security 2012 ให้คลิกที่ไอคอน แล้วเลือก Activate the product
 3. เลือกออปชั่น Activate my paid version now แล้วใส่ Activation Code ในช่องว่าง
 4. ด้านล่าง แล้วคลิก Next
 5. ใส่อีเมลของท่านในช่อง Email Address ด้านบน ส่วนช่องล่าง (Client number) ไม่จำาเป็นต้องใส่ แล้วคลิก Next
 6.  เมื่อการ Activate โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Finish
 7. โปรแกรมจะแสดงวัน หมด
 8. อายุขึ้นมาให้เห็นในส่วน
 9. License data
 10. ทิ้งไว้ไม่กี่นาที โปรแกรม
 11. จะทำาการอัพเดทข้อมูลไวรัส
 12. (Virus definition) ให้เป็น
 13. ปัจจุบัน ดังแสดงในส่วน
 14. Update
 15. Status จะขึ้นเป็นสีเขียว
 16. (Protected)
 17. การถอดโปรแกรม Panda Internet Security 2012 ออกจากเครื่อง
 18. (Uninstallation)

หากคุณต้องการถอดโปรแกรมออก ให้ทำาตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Windows Start แล้วเลือก Control Panel

2. ดับเบิลคลิกที่ Programs and features สำาหรับ Windows 7 หรือ Windows Vista (หรือที่ Add or Remove programs สำาหรับ Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า)

3. เลือกโปรแกรม Panda Internet Security 2012 แล้วคลิก Uninstall สำาหรับ Windows 7
หรือ Windows Vista (หรือ Remove สำาหรับ Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า)

4. ทำาตามขั้นตอนการถอดถอนโปรแกรม แล้ว Restart เครื่องใหม่
More Information at

Download Free PANDA INTERNET SECURITY 2012 

http://www.advice.co.th/panda/

ลงทะเบียนรับ Free Antivirus
แจกฟรี PANDA INTERNET SECURITY 2012  ลิขสิทธิ์แท้ 1 ปี

มูลค่า 60 US$

กด Like แล้วคลิก

http://t.co/d1wPgdGS

 เพื่อลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดแท้สำหรับใส่โปรแกรมได้เลย

— ท่านที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับโค้ด ผ่านอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ (อาจจะอยู่ในอีเมล์ขยะ) —

แหล่งที่มา ขอขอบคุณ อ. วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์   https://www.facebook.com/SviaAutoupdate และ  http://www.netcafeclub.net/netcafeclub-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-advice-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-panda-internet-security-2012-free/

Categories: ไอที | ป้ายกำกับ: ,,,,,, | 4 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

4 thoughts on “แจกฟรี PANDA INTERNET SECURITY 2012 ลิขสิทธิ์แท้ 1 ปี

 1. ขอแนะนำ antivirus สำหรับร้านเกมส์ครับ Panda Internet Security 2013
  เพราะว่ามี Gaming Mode ด้วยช่วยให้เล่นเกมส์เต็มจอได้ไม่สะดุด
  ราคาพิเศษ ถูกมากๆ 3 เครื่อง 500 บาท
  ถูกลิขสิทธิ์ด้วยครับที่ http://www.pandasecurity-thailand.com

 2. นิรนาม

  ขอบคุณคร๊าบบบบ

 3. นิรนาม

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.