Tablet เขตละ 96 เครื่องที่ใช้อบรมครู


สพป.27 เขต ในจังหวัดต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก และนครปฐม จะได้รับการส่งมอบTablet จากบริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด ตามบัญชีที่จัดสรรที่ได้แจ้งไว้แล้วตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป การอบรมครูของเขตพื้นที่ที่ได้รับTablet ไปแล้วตามปกติจึงขอให้ใช้เครื่องนักเรียนประมาณ 96 เครื่อง (ซึ่งอาจยืมจากโรงเรียนหรือกันเอาไว้ก่อนก็ได้ และเมื่อใช้อบรมครูเสร็จแล้ว ให้รีบส่งให้โรงเรียนทันที เพราะเป็นของเด็กนักเรียน)  ส่วน สพป.อีก 136 เขต ในจังหวัด ตั้งแต่ นครพนม ถึง อุบลราชธานี จะได้รับเขตละ 96 เครื่องก่อนเช่นกัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ด้วย เพื่อให้ใช้อบรมครูได้ทันตามกำหนด โดย 136 เขตเมื่อถึงลำดับที่ได้รับจัดสรรตามปกติ ก็ให้รีบนำเครื่อง 96 เครื่องนี้ รวมกับเครื่องที่ส่งไปตามบัญชีจัดสรรปกติ (ซึ่งหักออกเขตละ 96 เครื่องแล้ว) แล้วส่งให้โรงเรียนต่อไป ครับ  ดังนั้นสัปดาห์นี้ 31 ก.ค.-4 ส.ค.55 ไม่มีการส่งเครื่องแน่นอน   จะเริ่มได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ครับ

 

แหล่งที่มา สำนักติดตามและประเมินผล  สพฐ

Categories: แท๊ปเลต, Education | ป้ายกำกับ: ,,, | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .