ไอซีทีสุ่มตรวจแท็บเล็ตล็อต 2 เสร็จแล้ว เตรียมส่งต่อ จ.ชลบุรี-นครปฐม


 

สพฐ.เผยไอซีที แจ้งสุ่มตรวจเครื่องแท็บเล็ตล็อต 2 เสร็จแล้ว เตรียมจัดส่งไล่ตั้งแต่ จ.ชลบุรี-นครปฐม และเตรียมส่งเครื่องแท็บเล็ตให้เขตพื้นที่ฯ เขตละ 96 เครื่อง ใช้อบรมครู คาด เริ่มได้สัปดาห์หน้า ขณะที่ สกอ.ส่งมอบแท็บเล็ต 1,314 เครื่อง ให้ 9 ร.ร.สาธิต พร้อมขอให้ ร.ร.จัดทำระบบให้ผู้ปกครองลงชื่อรับเครื่องด้วย 

วันนี้ (31 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตามโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet per Child) ของรัฐบาล ในระยะที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ.โดย นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) กล่าวว่า สกอ.ได้มีการส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด สกอ.9 แห่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิต 9 แห่ง รวมจำนวน 1,314 เครื่อง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 255 เครื่อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 428 เครื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 200 เครื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 154 เครื่อง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 89 เครื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 85 เครื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 79 เครื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 16 เครื่อง และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 เครื่อง

ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปตามจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง โดยภายหลังจากได้รับเครื่องแท็บเล็ตแล้ว สกอ.ขอให้สถานศึกษากำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการแจกจ่ายเครื่องให้แก่นักเรียน โดยให้ผู้ปกครองร่วมลงชื่อรับทราบการรับเครื่องด้วย และหากต้องการแจ้งเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีหรือแจ้งขอเพิ่มเติมตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นสามารถแจ้งได้ทันทีที่ สกอ.แต่ในกรณีเกิดปัญหาเครื่องเสียหลังจากใช้งานแล้ว สามารถติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ซ่อมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งนี้ ทุกเครื่องมีใบรับประกันการใช้งาน 2 ปี สำหรับโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดให้รอการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระยะที่สองต่อไป

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที แจ้งว่าได้ทำการตรวจสอบเครื่องแท็บเล็ตล็อต 2 จำนวน 73,000 เครื่อง ตรวจเสร็จเรียบร้อย และจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเตรียมจัดส่งเครื่องแท็บเล็ตไปยังจังหวัดชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตาก ตราด นครนายก และนครปฐม นอกจากนี้ สพฐ.จะจัดส่งแท็บเล็ตไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตๆ ละ 96 เครื่องสำหรับอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนเมื่อเครื่องแท็บเล็ตส่งมาถึงโรงเรียน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มอบรมได้ในสัปดาห์หน้า

Categories: สพฐ, แท๊ปเลต, ไอที, Education | ป้ายกำกับ: ,,,,,,,,,,,,, | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .