สพป.กระบี่ ส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร ล๊อตแรกจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง


พป.กระบี่ ส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร ล๊อตแรกจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง

      
      
 

สพป.กระบี่ ส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร ล๊อตแรกจำนวน ๔,๑๗๖ เครื่อง

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพร้อมครูหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์และการใช้แท๊บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐ และสถานศึกษาเอกชนตามที่ได้รับจัดสรร เพื่อมอบแก่นักเรียนชั้นป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กล่าวคือ สถานศึกษาภาครัฐ จำนวน ๒,๘๘๐ เครื่อง จัดสรรให้ ๓๕ โรงเรียน เป็นจำนวน ๒,๗๕๕ เครื่อง ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ๑๑ แห่ง จำนวน ๑,๒๙๖ เครื่อง แต่ทั้งนี้ สพฐ.ให้สำรองไว้ ๙๖ เครื่อง สำหรับการจัดอบรมครูและอีก ๒๙ เครื่อง สำรองไว้เปลี่ยนสำหรับกรณีเครื่องแท๊บเล็ตที่แจกจ่ายแก่โรงเรียนใช้งานไม่ได้ ส่วนโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรอีกจำนวนหนึ่งต้องคอยการจัดสรรล๊อตที่สองจากส่วนกลางต่อไป โดย สพฐ.คาดว่าจะได้รับการจัดสรรครบทั้งหมดภายในภาคเรียนนี้
นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวว่า ให้โรงเรียนนำแท๊บเล็ตที่ได้รับจัดสรรลงทะเบียน Serial Number ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและครุภัณฑ์ และต้องกลับไปประชุมและทำข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียนที่เด็กจะต้องนำแท็บแล็ตพีซีติดตัวกลับไปบ้าน หรือตามข้อตกลง และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากสิ่งที่จะได้เรียนรู้ จากเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ จากการใช้แท๊บเล็ต ซึ่งจะมีบทเรียน โปรแกรมการเรียน สื่อมัลติมีเดีย และอื่นๆ และในเบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จะจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้แท๊บแล็ต เพื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์หน้า จำนวน ๕ วัน เพื่อให้สามารถใช้บทเรียน โปรแกรมต่างๆ ส่วนปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณหรืออินเตอร์เนตก็จะมีการขอขยายซึ่งทางโรงเรียนเร่งดำเนินการแล้ว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จะดูแลให้ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมอยู่แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ แจกแท็บเล็ตให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรร ระยะที่ 1 เพื่อนำไปแจกต่อให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ตามโครงการของรัฐบาล…

วันที่ 20 ก.ค.55 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้เป็นประธานมอบเครื่องแท็บเล็ตพีซีให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการจัดสรร ระยะที่ 1 จำนวน 46 โรงเรียน รวมจำนวน 4,176 เครื่อง โดยหลังจากที่ได้ส่งมอบเครื่อง ก็ได้มีการแกะกล่องทดสอบตัวเครื่อง ซึ่งเครื่องที่ได้ตรวจสอบพบว่าทุกเครื่องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวว่า หลังจากที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบเครื่องแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อช่วงบ่ายของวานนี้ จากรัฐบาล และในวันนี้ได้ส่งมอบต่อให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 46 โรงเรียน รวมจำนวน 4,176 เครื่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยได้แกะกล่องทดสอบตัวเครื่องพบว่าเครื่องทุกเครื่องที่มีการตรวจสอบทุกเครื่องมีสภาพสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวอีกว่า สำหรับแท็บเล็ตพีซีลอตแรกเพื่อการศึกษาไทย ที่จังหวัดกระบี่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลทั้งหมด จำนวน 4,176 เครื่อง จำนวน 46 โรงเรียน แบ่งเป็นให้โรงเรียนรัฐบาล จำนวน 2,880 เครื่อง และโรงเรียนเอกชน จำนวน 1,296 เครื่อง โดยโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อนุบาลกระบี่ อุตรกิจ บ้านไสไทย บ้านหนองทะเล ชุมชนบ้านเขากลม บ้านควนม่วง บ้านห้วยเสียด บ้านทุงปรือ บ้านถ้ำโกบ บ้านร่าปู บ้านคลองโตนด วัดเกาะลันตา บ้านคลองนิน โรงเรียนบ้านเขาฝาก บ้านศาลาด่าน บ้านพระแอะ อนุบาลคลองท่อม คลองพน บ้านทุ่งครก บ้านคลองไคร บ้านห้วยลึก บ้านบ่อมะม่วง บ้านพรุดินนา บ้านคลองหิน บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 อ่าวลึก บ้านบากัน ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ชุมชนวัดหาดถั่ว บ้านบางเหียน บ้านหนองจูด บ้านลำทับ ราชประชานุเคราะห์ 1 ราชประชานุเคราะห์ 2 เจริญวิชช์ โชคชัยกระบี่ ทองคำวิทยานุสรณ์ ประทีปธรรมมูลนิธิ โภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิเมตตาธรรมวิทยา รุ่งอรุณศึกษา ศาสนูปถัมป์ มูลนิธิกระบี่ สังข์ทองวิทยา สันติวิทยา และโรงเรียนอนุบาลกานตราช.

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

Categories: แท๊ปเลต | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.